Polonia Racibórz - REGULAMIN PŁATNOŚCI

  1. Operatorem obiektu POLONIA w Raciborzu jest AG Union Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy pl. Dworcowym 16 (NIP: 647-258-52-41).
  2. AG Union Sp. z o.o. przyjmuje płatności za rezerwacje za pomocą systemu EspagoLink, operatorem płatności jest Elavon Financial Services Designated Activity Company Oddział w Polsce oraz PayPro S.A. Po dokonaniu rezerwacji (bezzwrotnej lub zwrotnej w systemie rezerwacyjnym, telefonicznie itd), otrzymują Państwo na adres email użyty przy rezerwacji spersonalizowany link wraz z instrukcją, przy użyciu którego należy uregulować płatność za rezerwację kartą płatniczą lub przelewem na stronie płatności zabezpieczonej protokołem SSL.
  3. Dane dotyczące transakcji: typ, numer karty kredytowej, dat ważności, numer CVV są wprowadzone na bezpiecznej stronie szyfrowanej przy użyciu protokołu SSL. AG Union Sp. z o.o. nie przechowuje i nie przetwarza numerów kart płatniczych, a jedynie informacje o typie karty oraz 4 ostatnich cyfrach jej numeru.
  4. Reklamacje związane z płatnością elektroniczną oraz działaniem strony internetowej należy kierować: pisemnie na adres AG Union Sp. z o.o. lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email na adres : biuro@poloniaraciborz.pl. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości, wysokości roszczenia oraz danych kontaktowych składających reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez AG Union Sp. z o.o. Ustosunkowanie się do reklamacji przez AG Union Sp. z o.o. następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  5. W przypadku rezerwacji bezzwrotnych, Gość zostaje obciążony zgodnie z warunkami rezerwacji – za całość rezerwacji. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji lub niepojawienia się Gościa w obiekcie opłata nie jest zwracana.
  6. AG Union Sp. z o.o. przechowuje i przetwarza dane dotyczące płatności w celu prawidłowego świadczenia usługi i obsługi płatności.