Polonia Racibórz - REGULAMIN

 1. Operatorem obiektu POLONIA w Raciborzu jest AG Union Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy pl. Dworcowym 16 (NIP: 647-258-52-41).
 2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba obiektu rozpoczyna się o godzinie 14-stej, a kończy o godzinie 11-stej.
 3. Najmujący pokój określa czas swego pobytu w obiekcie, a w przypadku braku takiego potwierdzenia przyjmuje się, że doba trwa od godziny 14-stej do 11-stej dnia następnego.
 4. Obiekt może zarządzać opłaty za pobyt z góry. 
 5. Rezerwacje po godzinie 18:00 w dniu rezerwacji (gdzie przyjazd następuje jeszcze tego samego dnia) uznaje się za bezzwrotne.
 6. Obowiązek meldunkowy prowadzony jest poprzez spisanie danych umożliwiających identyfikację Gościa zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej.
 7. Dla bezpieczeństwa oraz rozstrzygania kwestii spornych obiekt Polonia wyposażony jest w monitoring z funkcją nagrywania.
 8. W obiekcie należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22:00 do 7:00 kolejnego dnia. Zachowanie o Gości nie może zakłócać pobytu innym osobą na obiekcie.
 9. Zatrzymanie w pokoju czyli przekroczenie czasu doby najmu pokoju, jest traktowane jako rozpoczęcie kolejnej doby najmu. W związku z tym Najmujący zobowiązany jest uiścić z tego tytułu opłatę.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju ubytki, uszkodzenia lub zniszczenia, w tym przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń technicznych obiektu.
 11. W pierwszej kolejności odpowiedzialność za zniszczenia ponosi Gość dokonujący rezerwacji
 12. Obiekt może odmówić wynajęcia pokoju lub dalszego świadczenia usług, osobie która narusza podstawowe postanowienia regulaminu.
 13. Prowadzący obiekt oraz pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione w pokojach obiektu Polonia.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w całym obiekcie Polonia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz innych wyrobów które generują dym.
 15. Niestosowanie się do zakazu palenia pkt. 15 skutkuje nałożeniem kary w wysokości 500zł. Uruchomienie czujników dymu w obiekcie powoduje automatyczne wezwanie Straży Pożarnej, koszt ewentualnej akcji pokrywa Gość w którego pokoju aktywowała się czujka dymu, kwota wskazanego przez system Gościa to 1500zł.
 16. Zgubienie klucza systemowego z pokoju to koszt 300zł.
 17. Stan czyniący wyłączenie pokoju z użytku przez zniszczenia, będzie skutkował naliczeniem stosownych opłat, włączając wyliczenie utraty przyszłych dochodów w związku z wyłączeniem pokoju ze sprzedaży.
 18. Wszelkie obciążenia wynikające z powyższych szkód lub naruszeń po stronie Gościa, będą egzekwowane podczas pobytu jak również po jego zakończeniu (oględziny stanu pokoju po opuszczeniu pokoju przez Gości).
 19. Osoby przebywające na obiekcie, akceptują system automatycznej recepcji i akceptują tym samym brak personelu na obiekcie.
 20. Nieznajomość języka polskiego nie usprawiedliwia nieprzestrzegania regulaminu.